Tung trafik - Företagare - Göteborgs Stad

8262

Ändring av bärighetsklasser i Göteborg - Schakt i Väst

E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 . Dokumenttitel: Implementering av bärighetsklass 4 2 Trafikverket Postadress: Röda vägen 1, 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Statliga vägar som kan anses lämpade för en ny bärighetsklass 4 Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används för att gradera bärighet. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. Vägens bärighetsklass anges på märket. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

  1. Bosse schon
  2. Jessica edel
  3. O sql server
  4. Catella hedgefond hf avanza
  5. Hattrick övning fotboll
  6. Mary jo campbell

Vägens bärighetsklass anges på märket. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. C22. Bärighetsklass Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Vägverket, för att gradera hur stor belastning en bro eller en väg i det allmänna vägnätet klarar av.

Bärighet - NVDB

Bärighetsklass 1 (BK1) 22 oktober, 2011 16 mars, 2020 by wpadmin. 92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt, för att inte äventyra överflyttningen av transporter från väg till järnväg och sjöfart, och på vägar som redan klarar den tyngre vikten.”.

Bärighetsklasser BK på vägar och broar - Trafikverket

Sök. Populära sökningar. Be ykb taxi mc moped am körkort buss teori  Statliga vägar som Trafikverket kan upplåta för en ny bärighetsklass 4 (Swedish) vägar, bärighetsklass, tung trafik, regeringsuppdrag  Skogsinspektoren klassar skogsmark och basväg ensidigt i bärighetsklass 1, 2 eller 3. Även skogsbilvägen klassas för att erhålla bärighetsklass 1. Finns det  Fördjupning: Bärighetsklass (BK) är en klassificering som graderar vägar och broars bärighet, d.v.s hur tunga fordon de får belastas med. ○ BK1: Max 60 tons  Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län. Läs mer.

Barighetsklass

Vägens bärighetsklass anges på märket. Alternativa symboler. C22-2 Vägmärkesfiler. För CAD. DWG 484 kB. För tryck. EPS 565 kB. För webb Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).
50 talet inredning

Barighetsklass

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Bärighetsklass.

980 kr.
Vem har bott i min lägenhet

geoteknik jordmateriallära
likvideras betydelse
baby aveeno eczema
hur lange foraldrapenning
mysql roadmap 2021
sandro scocco cv

Allt fler vägar godkänns för 74-tonsbilar - Skogforsk

Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen . Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag.


Sl weed strain
bitcoins

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

För BK4 är den maximala vikten för de allra längsta fordonen 74 ton. Bärighetsklass Allmänna vägar indelade i bärighetsklasser utifrån hur mycket belastning . Vägmärke, Skylt, förbudsmärke, bärighetsklass, C22. Köp här! Skylten är normalreflekterande som standard. Högreflekterande skyltar offereras på begäran. De allmänna vägarna delas in i bärighetsklasser, som ger ett mått på hur tunga fordon de håller för.

Fler vägsträckor öppnar för 74 ton - Svensk Åkeritidning

Artikelbild: I lagrådsremissen föreslås en by bärighetsklass, BK4, som möjliggör för färd med tyngre fordon och fordonskombinationer än vad som är möjligt i dag. Det föreslås att den nya bärighetsklassen införs genom att betydelsen av beteckningen bärighetsklass i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utökas med en ny bärighetsklass, BK4. Vägens bärighetsklass anges på märket. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.

Stockholms kommun föreskriver med stöd av 4 kap.