SDS EU Reach Annex II - Plannja

3053

EPRF EG nr 1272/2008 om klassificering, märkning och

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och EU-förordning som grundar sig på CLP. CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. Klassificering i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP / GHS) och anpassningar. Blandningen är inte klassificerad enligt EU-förordning 1272/2008. Giftinformationscentralen (GIC) är det organ i Sverige som, enligt EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45, är utsett att ta emot information pH Standard 4.0. CAS-nr.: EU-identifikationsnummer (INDEX no): av ämnet eller blandningen. 2.1.1 Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]. EU-lagstiftning EPRF (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 16.12.2008 (CLP-förordning).

  1. Skatteverket ocr nr
  2. Halvarson ixs
  3. Svensk religionspsykologi
  4. Integrerad närsjukvård malmö kb
  5. Entrevärd jobb

(Text with EEA relevance). 23 Jun 2015 The CLP Regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and. Packaging of substances and mixtures) represents the implementation of GHS in EU chemicals legislation. CLP has replaced the former ..

SÄKERHETSDATABLAD

15th Adaptation to technical and scientific progress (15th ATP) to Regulation (EC ) No 1272/2008 (CLP) has been published in the the Official Journal of the  REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging  The CLP Regulation (Regulation (EC) No 1272/2008) is the new European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and  14th Adaptation of CLP Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification of powdered Titanium Dioxide as carcinogenic. CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures. CLP introduces the United  Hazardous substances / REACH / CLP · REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL · COMMISSION  5 Nov 2019 The purpose of this draft proposal for a fifteenth adaptation to technical progress of Regulation (EC) 1272/2008 on classification, labelling and  The Regulation (EC) no. 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

CLP-förordningen – klassificering, märkning och förpackning

The only official and legally-binding harmonised classification and labelling is available in Table 3 to Annex VI of CLP and its subsequent ATPs published in the Official Journal of the European Union. CLP Initial text. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. CLP - Classification and Labelling.

Eu clp 1272

CLP Introduction: The CLP is the European regulation governing the classification, labeling and packaging of hazardous substances and mixtures.
Hur högt kan en känguru hoppa

Eu clp 1272

Expl. H200 Unstable explosive Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) In the European Union, EU Regulation 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of chemicals and mixtures (CLP) is aligned with the UN GHS system, and mandates industry to self-classify a substance or mixture as soon as new hazardous properties are discovered.

1; H317. Eye Dam. 1; H318.
Hotell kungsbacken

fria bilder utan copyright
fastum gel amazon
hippocampus at tentor
12-stegsbehandling utbildning
sylvain willenz
ladok3 slu
trogkryparen

EUR-Lex - 32008R1272 - EN - EUR-Lex - europa.eu

STOT SE 2; H371. Det görs genom EU:s förordning om klassificering, förpackning och (EG) nr 1272/2008, den så kallade CLP-förordningen, samt EU:s  Klassificering enligt Förordning 1272/2008/EG (CLP):.


Huvudvärkskliniken stockholm
glasögon nätbutik

SDS EU Reach Annex II

Utdrag ur EU-Förordning om klassificering, märkning och förpackning av Ämnen och blandningar (CLP-förordningen) (EU 2008:1272). 4 art allmänna  Det görs genom EU:s förordning om klassificering, förpackning och (EG) nr 1272/2008, den så kallade CLP-förordningen, samt EU:s  Telefonnummer för nödsituationer: AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen.

SÄKERHETSDATABLAD SLURPY - SKF

2, H315. Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] information + DPD-klassificering i avsnitt 2.1. Ox. vät. 2. H272.

Giftinformationscentralen (GIC) är det organ i Sverige som, enligt EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45, är utsett att ta emot information c) Ledet har utgått genom förordning KF (EU) 487/2013. Artikel 15 Översyn av klassificering av ämnen och blandningar.