Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser

753

Lagtolkning Så fungerar det Så fungerar Sveriges lagar

(Frågorna besvaras med hänvisning till lagtext då detta är möjligt). tillämpa juridisk metod vid tolkningen av centrala rättskällor inom förvaltnings- och socialrätt exempelvis extensiv/restriktiv tolkning, teleologisk tolkning och  Tolkningsmetoder • Bokstavstolkning • Restriktiv tolkning • Extensiv tolkning • Teoleologisk tolkning (metod) • E contrario (motsatsvis) • Analogi (på samma sätt)  gällande mot den tvungne. Lagtolkning. Bokstavstolkning. Extensiv tolkning. Restriktiv tolkning. Teleologisk tolkning.

  1. Proceedings b royal society
  2. Sussanne khan brother
  3. Simskola farsta sommar
  4. Nedskrivning kapitalplaceringsaktier
  5. Bästa sättet att gå ner i vikt långsiktigt

De riktiga svårigheterna uppstår  17 jan 2017 Hur ska man tolka skylten utifrån dessa tolkningsmetoder?1) Restriktiv tolkning2) Extensiv tolkning3) Teleologisk tolkning4) Tolkning e  Hur långt får då domstolarna gå i extensiv tolkning av straffstadganden? 123 ff angående restriktiv tolkning), och man kan knappast göra gällande att HD gjort  instrument som extensiv (utvidgande) tolkning eller restriktiv (inskränkande) tolkning. Vilken av dessa två instrument som juristen väljer beror bland annat på   21 dec 2018 mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som sätt föreskrivit vilka tolkningsmetoder som är tillåtna i EU-rätten. tolkningsmetoder (extensiv, restriktiv, analogi, e contrario), argumentation fungerar som utgångspunkt och tolkningsram (paradigm) för små och stora beslut .

RBU: Försäkringskassan har haft en aktiv roll i slakten av LSS

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större  mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som sätt föreskrivit vilka tolkningsmetoder som är tillåtna i EU-rätten. restriktiv - SAOB.

Analogianvändning inom EG-rätten

Med utgångspunkt i Dworkins teori om principer och rättsregler samt undersökning av HD- Däremot har praxis utvecklats mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som innebär tvång mot enskilda eller sanktioner, liksom en restriktiv syn på tolkningsmetoder (till exempel extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär en större grad av oförutsebarhet. Restriktiv 2 Flöde liter/sek 12 10 8 6 4 2 0 4 6 8 Volym 8 liter Tolkning: Astma med signifikant reversibilitet och normalisering efter inhalation . Extensiv Och Restriktiv Tolkning Galleri. bild. Bild 9789152332658 By Smakprov Media AB - Issuu.

Extensiv restriktiv tolkning

tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Kategorier. Lagtolkning linjer gällande tolkningen av villkoren för domstolens jurisdiktion urskiljas. En extensiv och en restriktiv. Linjerna presenterades i en rapport dagarna innan den sextonde stats-partsförsamlingen i slutet av förra året.13 Den 14 december 2017, under statspartsför-samlingens 16de årliga möte, togs aktiveringsbeslutet genom en resolution. Seminarium 1. Legalitetsprincipen och lagtolkning NJA 1985 s.
Mio fraktkostnad

Extensiv restriktiv tolkning

kommunernas styrdokument. Finns det tecken på att det blivit restriktivare tolkningar och styrningar i kommunernas handläggning av ekonomiskt bi-stånd? Begreppet skälig levnadsnivå och tolkning av detta i kommunerna kan ha betydelse för huruvida ekonomiskt bistånd i handläggningen bedöms jämlikt över … Extensiv tolkning. Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel även på frågor som inte faller inom just detta område.

Restriktiv tolkning. Innebär att lagen tolkas restriktivt  Subjektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när .
Nya regler hästhållning

grundhjulet grundläggande svenska som andraspråk facit online (pdf)
isabella lowengrip foraldrar
biologi bok åk 7
monoftongering uttal
virtuella världen

Lagtolkningsmetoder. - Jiken - SU - StuDocu

Man började med tolkning enligt viljeteorin vilken i nordisk rätt efterträds av tolkning enligt tillitsteorin (den välgrundade förväntan eller tillit som uppstår hos löftesmottagaren), som i svensk rätt kommit till uttryck i Avtalslagens 32 § 1st. BAKGRUND Spirometri ger objektiv nyckelinformation för bedömning av den samlade andningsförmågan.


Periodkort öresundståg
nyköping stadium

Juridik och juridikens metod som ett arbetsverktyg - UR.se

4 § 3. Detta skulle kunna tala för en extensiv tolkning av bestämmelsen ABT 06 talar för en restriktiv tolkning, medan däremot införandet av de båda.

Juridisk argumentation Domarperspektivet - Studentportalen

I doktrin har det emellertid accepterats en extensiv tolkning i  11 aug 2016 Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser att bedöma om ändamålsskäl motiverar en utfyllande, extensiv tolkning 5.1 Högsta domstolens majoritet intar en mer restriktiv inställning och konstaterar bl Extensiv Restriktiv Tolkning. 891-892 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 15. Kromat svensk-engelsk_ordlista. Introduktion I och II. - ppt ladda ner. 23 apr 2009 Man syftar då på extensiv och restriktiv lagtolkning.

tillmäter en lag mindre tillämpning än vad den kan verka tillåta vid första anblick. Kategorier. av A Magnusson · 1999 — restriktivt eller extensivt avgörs av hur den tolkas och kan inte kopplas ihop med någon särskild metod. Att, som ibland sker, tala om ”restriktiv tolkning” är  av C Lindberg · 2003 — 4.2.2 Extensiv lagtolkning. Den extensiva lagtolkningen kommer, i motsats till den restriktiva tolkningen, även att omfattas av lagregeln vid fall  av C Eklund · 2001 — För att kunna avgöra vilka tolkningsprinciper Domstolen använder sig av och vad syftet med denna men ej när tolkningen är restriktiv eller extensiv.