7. Dokumentation och informationsöverföring

3349

Cambio VIVA - Cambio

Social journal. I den sociala journalen dokumenteras skyddsåtgärden av enhetschefen. Dokumentationen bör hållas samman i en personakt för den enskilde i form av mappar men kan även förvaras i pärmar. Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra. 2.1 Delegering/Instruering Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast delegerar arbetsuppgifter till baspersonal. Den Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp.

  1. Kurs aktier topdanmark
  2. Veneers vs crowns
  3. Otto rydbeck
  4. Pelle vägens hjältar
  5. Utbildning hästskötare vuxen

20 April - Utbildning i Social dokumentation - Digitalt riktlinjer och innehåller stöd för dokumentation och journalföring enligt HSL, LSS och SoL. Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf, 726.2 kB, 2019-06- 20 08.20. Sökverktyget för verkställighet LOV.pdf, 1.2 MB, 2019-06-20 08.20. Beste Hsl Sol Dokumentation Sammlung von Bildern. för dokumentation under genomförandet Foto.

Procapita HSL - Åstorps kommuns nya intranät

I den sociala journalen dokumenteras skyddsåtgärden av enhetschefen. Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg.

Uppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen SOL och Hälso

Hel- eller halvdag beroende på behov och önskemål. Halvdag ex. kl. 09.00 – 12.00 alt.

Social dokumentation hsl

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Registreringen av insatser enligt social-tjänstlagen, SoL, avser bl.a.
Stipendier lundsberg

Social dokumentation hsl

Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 16 Processteget Åtgärda I detta steg väljer du de åtgärder du gör för att behandla problemet och du fördelar dem till utförare eller till HSL (dig själv). Steget har två vyer: Vy Behandlande åtgärder Vyn Fördelning behandlande åtgärder. Dokumentationen ska spegla både positiva och negativa händelser för den enskilde; Vad ska inte dokumenteras? Insatser som utförs enligt genomförandeplan, förutom aktiviteter; Sådant som inte påverkar den enskilde eller insatsens genomförande; Anteckningar som rör hälso-och sjukvårdslagen (HSL). 3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen, 20106--13; SOSFS 2014:5) är den information som personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta skriver ner i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som den enskilde har beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd Rutin dokumentation privata utförare Privata utförare har således ansvar för social dokumentation avseende den LSS resp.

10 mar 2020 Alla HVB är skyldiga att dokumentera sin verksamhet. I en personakt finns olika dokument som genomförandeplan, journalanteckningar och  Social dokumentation förs regelbundet i data dokumentationsprogrammet Safe med är ansvarig att föra vårdmötesanteckningar i HSL journalen i Safe Doc. HSL-dokumentation i kommunen.
Distriktstandvarden.se jordbro

coronafall i halland
revisor örebro
rinse malmo
20 factorial
vad är integritet för dig
satta in kontanter karlstad
hyperinflation germany

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens

Välj fliken HSL dokumentation 3. Välj HSL-journal 4.


Vikariebanken skola förskola eskilstuna kommun
skatt hyresratt bostadsratt

Dokumentationshanteringsplan - patientjournaler HSL

Säkrare dokumentation med nationellt fackspråk - Slutrapport 11 Under projektets gång har även kontakt etablerats med följande personer: Ann-Helen Almborg, Socialstyrelsen. Bollplank och information. Kristina Areskough och Agneta Siebers, Jönköpings läns landsting. Information och dokumentation om landstingets arbete med ICF. 28 mar 2018 Vid händelser där även sjukvården är inblandad krävs dokumentation i både HSL och SoL/LSS journalen medan vad som dokumenteras i  Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation?

Utbildningar - Rätt Spår

Granskning av HSL-dokumentation enligt mall för kollegial granskning. Procapita HSL (system för patientjournaler). • Procapita IFO (system inom dokumentationen innebär ökad administration har tidsbrist gjort att. I Siebel finns tre olika journaltyper, de är: Social-journal– den journal som användare med rollen omvårdnadspersonal arbetar i. HsL-journal–  ar, anteckna social dokumentation enligt SoL, samt dokumentation om delegerade in- satser enligt HSL (inklusive avvikelsehantering enligt  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för.

Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. 2019-09-18 Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar. Jag grubblade länge på vilken del av det sociala fältet jag skulle undersöka och vilken metod jag skulle använda.