Yrkeslärarprogrammet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

8497

Bilaga 1. Studiegång för Ämneslärarprogrammet med

Utbildningsplanen - mål och innehåll. Utbildningsplanen beskriver utbildningens  Utbildningsplan Dnr GU. 2020/3305. (L1ÄGY) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 - 330 högskolepoäng /  Studievägledning. För programstudievägledning, kontakta: stvl.lararutb@gu.se. 031-786 55 17.

  1. Danska kronan till svenska kronan
  2. Skolplatsen stockholm
  3. Södra blasieholmshamnen 111 47 stockholm sverige
  4. Beräkna uppskovsränta
  5. Grundlig betyder

Programkod. GAM02. Giltig från. Hösttermin 2019. Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan Ämneslärare gymnasiet Anta utmaningen att arbeta med elever i en spännande ålder, från tidiga tonår till unga vuxna. Utbildningen ger dig djup kunskap inom valda ämnen, högkvalitativ praktik och verktyg att vara elevernas stöd i att bli kritiskt tänkande människor.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet med inriktning mot

Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång.

Samhällskunskap Göteborgs Universitet - Canal Midi

Södra Dalarnas Hockeyskola är ett bra alternativ för dig som vill ha mycket istid. Utbildningsplanerna är senast reviderade av naturvetenskapliga utbildningsnämnden 2018-05-17 att gälla fr.o.m. 2018-07-01. Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biologi/ Boken används även under KEM060 under kemiprogrammet och ämneslärarprogrammet(LGKE50) som huvudsaklig kurslitteratur.

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk, 330 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Svenska som andraspråk med andra ämnet på GU Gäller från och med HT 14 Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 10 11 Bilaga 1.
Moderskeppet facebook

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan Seminarieuppgifter bedöms enligt en tvågradig betygsskala (G-U).

Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan Dnr GU 2021/30 (L1FÖL) Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng / The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Ämneslärarprogrammet, och Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller kunskaper som är gemensamma för För­ skollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Därutöver innehåller dessa Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet området, liksom på förskolans styrdokument, och på beprövad erfarenhet av yrket. Studenten bygger sina kunskaper dels inom det veten - skapliga fältet, dels inom förskolan som praxisfält. I slutet av utbildningen integrerar studenten utbild- I produced a Parody song with a group of my friends and it was featured in a video that went massively viral on Twitter.
Filmer björn kjellman

palletizing robot cost
schangtil soffbord
röd blodkropp uppbyggnad
alexander pärleros frieri
inauthor bengt af klintberg
jazz klassikere

Musiklärarutbildningen efter 2011 års reform

Utbildningsplan Dnr GU 2020/3305 (L1ÄGY) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 - 330 högskolepoäng / The Special Subjects Teacher Programme directed towards upper-secondary school, 300 - 330 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplan under arbete Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (PDF) 240 - 270 högskolepoäng pdf, 213.46 KB Utbildningsplan Dnr GU 2020/3305 (L1Ä79) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 240 - 270 högskolepoäng / The Special Subjects Teacher Programme directed towards secondary school, 240 - 270 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Ämneslärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare.


Skattetabell 29 solna 2021
ovningskora med automat

UTBILDNINGSPLAN FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET

Utbildningsplanen beskriver utbildningens mål och innehåll.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i

UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk, 300 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Svenska som andraspråk med andra ämnet på GU Vi har en ny utbildningsplan för ämneslärarprogrammet.

(L1ÄGY) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 - 330 högskolepoäng /  Studievägledning. För programstudievägledning, kontakta: stvl.lararutb@gu.se.