Kursplan - Mångfald, rättvisa och stöd till lärande - ÄUVA64

1505

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplan. Litteraturlista. GNVB51 Genusvetenskap: Arbetslivspraktik (30 hp) Kursplan. Schema.

  1. Nordic paper säffle
  2. 7 eleven gamla stan
  3. Entrevärd jobb
  4. Anton unger
  5. Byta jobb 50 år

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Genusvetenskap syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus samt belysa de processer genom vilken skillnad mellan könen skapas och upprätthålls. Inom genusvetenskap ställs frågor som: vilken betydelse har kön/genus i våra liv och i samhället i stort, idag eller under andra historiska perioder?

Kursplan GE001G - Örebro universitet

Utbildningsadministratörer vid ERG: Etnologi: Sigrun Helmfrid Tel: 08-1207 6654 E-post: sigrun.helmfrid@erg.su.se. Religionshistoria: Pia Laselle Tel: 08-16 22 22 E-post: pia.laselle@erg.su.se.

Kultur, religion & historia - PDF Gratis nedladdning

Litteraturlista. GNVB71: Genusvetenskap: Genus och rätt (30 hp) Schema. Kursplan. Litteraturlista. GNVB51 Genusvetenskap: Arbetslivspraktik (30 hp) Kursplan.

Genusvetenskap gu litteraturlista

INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER Litteraturlista HT15 KAY130, Kulturanalys, (150 s) http://lunda.ub.gu.se:8080/search/query?match_1=PHRASE&field_1= 2013 Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang (60 s)  genusforskning” i Tidskrift för genusvetenskap 2003:1, tema Gränser.
Billerudkorsnas lediga jobb

Genusvetenskap gu litteraturlista

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap. Mål. Efter godkänd kurs skall studenten kunna: Självständigt identifiera, diskutera och kritiskt förhålla sig till skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus. Det här är några exempel på ämnen som berörs under kursen.

Religionshistoria: Pia Laselle Tel: 08-16 22 22 E-post: pia.laselle@erg.su.se. Genusvetenskap: Emilia Vendin www.lir.gu.se INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LITTERATURLISTA V19 Kurs: LV1160, Litteraturvetenskap: Litteratur och intersektionalitet, Grundkurs, 15,0 hp Beräknat antal studenter: 30 Kursansvarig lärare: Therese Svensson Kursstart: 3 september 2019 Primärlitteratur Abdulla, Dimen: Revolution (2015) (TK) Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap Här finner du all information du behöver för att studera hos oss.
Hur betalar man till ett utländskt konto

allianz stadium juventus
filosofi
didaktiska triangeln vad hur varför
unga företagare sundsvall
märta halme blogg

Genusvetenskap, fördjupningskurs Göteborgs universitet

Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap. Mål. Efter godkänd kurs skall studenten kunna: Självständigt identifiera, diskutera och kritiskt förhålla sig till skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus. Det här är några exempel på ämnen som berörs under kursen. Kursen innebär både en fördjupning och en breddning i relation till Genusvetenskap A. Du tränas i akademiskt skrivande och i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv, bland annat genom ett självständigt uppsatsarbete.


Vad betyder lumpen
ventilations böj

GU-Journalen 3-2016 by University of Gothenburg - issuu

Molina, Irene. (2007). "Intersektionella rumsligheter". Tidskrift för genusvetenskap.

Genusvetenskap, fördjupningskurs Göteborgs universitet

Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen Genusvetenskap A. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och könsidentitet. Genusvetenskap I, 30 hp (GV1000), GN Gäller från och med höstterminen 2019 Fastställt av IS 2019-05-28 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 2 av 3 Ambjörnsson, Fanny (2010). ”En säker plats: alternativa familjer, flersamhet och relationsanarki bland unga queeraktivister”. Litteraturlista Genusvetenskap Stockholms universitet 1 Genusvetenskap I, ht 2011 * = finns i kompendium .

Litteraturlista Genusvetenskap Stockholms universitet 1 Genusvetenskap I, ht 2011 * = finns i kompendium . Introduktion till genusvetenskapen . Ambjörnsson, Fanny (2006). Vad är queer?, Stockholm: Natur och Kultur . Benedictsson, Victoria (1993).